tel: (015) 822 48 35, e-mail: miwax@pro.onet.pl
 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu

W 2006 roku dokonaliśmy adaptacji budynku budynku żłobka na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zgodnie z wymogami NFZ i potrzebami pensjonariuszy. Na przełomie 2012-2013 dobudowaliśmy skrzydło południowe na ww. obiekcie.