tel: (015) 822 48 35, e-mail: miwax@pro.onet.pl
 
 

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

W latach 2004-2012 wykonaliśmy modernizację i remont pomieszczeń dyrekcji szpitala oddziałów wewnętrznego, onkologii, cytostatyki i ginekologii. Zakres prac obejmował kompleksowe roboty budowlano-instalacyjne.