tel: (015) 822 48 35, e-mail: miwax@pro.onet.pl
 
 

Centrum Kultury i Rekreacji w Koćmierzowie

W 2007 roku dokonaliśmy rewitalizacji zabytkowego dworku w Koćmierzowie na potrzeby tworzonego tam Centrum Kultury i Rekreacji. Do zakresu prac należało odtworzenie zabytkowego charakteru budynku z jednoczesnym przystosowaniem do wymagań technicznych i użytkowych.