tel: (015) 822 48 35, e-mail: miwax@pro.onet.pl
 
 

Realizacje

  • Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
  • Centrum Kultury i Rekreacji w Koćmierzowie
  • OSP Dom Strażaka, Tarnobrzeg os. Zakrzów